تأمین کمک هزینه زندگی سیزده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در آذرماه بخشی از نیازهای معیشتی سیزده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش سه میلیون و هفتصد هزار تومان تامین

بیشتر بخوانید
تأمین وام برای دو خانواده نیازمند

بسمه تعالی
به حمد الهی و با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) و همت مومنین دو فقره وام به شرح ذیل تامین و در اختیار دو خانواده نیازمند قرار گرفت:
۱- مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان وام برای پرداخت بدهی یک خانواده نیازمند.
۲- مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید
تأمین کمک هزینه زندگی سیزده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در مهرماه بخشی از نیازهای معیشتی سیزده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش چهار میلیون تومان تامین و در اختیار

بیشتر بخوانید
گزارش عملکرد خیریه

گزارش عملکرد خیریه مسجد جامع صاحب الزمان(عج) کوی دانشگاه امام حسین(ع)
 ۱/۱۲/۹۷  الی ۳۱/۶/۹۷

ردیف

موضوع

توضیحات

۱
تاریخ تصویب تأسیس خیریه در هیأت امنای مسجد

۸/۱۲/۹۶

 

بیشتر بخوانید

تأمین بخشی از هزینه های زندگی نیازمندان

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) بخشی از نیازهای معیشتی ده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش سه میلیون تومان تامین و در اختیار این عزیزان

بیشتر بخوانید
تأمین وام برای دو خانواده نیازمند

بسمه تعالی
به حمد الهی و با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) و همت مومنین دو فقره وام به شرح ذیل تامین و در اختیار دو خانواده نیازمند قرار گرفت:
۱- مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان وام برای پرداخت بدهی یک خانواده نیازمند.
۲- مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید
تامین وام برای یک خانواده نیازمند

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) برای رفع مشکلات یک خانواده نیازمند وام به میلغ دو میلیون تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تامین وام برای ایجاد شغل یک خانواده نیازمند

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان وام برای خرید یکدستگاه موتور جهت مسافر کشی در اختیار یک خانواده مستحق قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تامین بخشی از هزینه زندگی نیازمندان

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) بخشی از نیازهای معیشتی پانزده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش سه میلیون و پانصد هزار تومان تامین و در

بیشتر بخوانید
تامین وام برای نیازمندان

بسمه تعالی
به حمد الهی و با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) و همت مومنین پنچ فقره وام به شرح ذیل تامین و در اختیار نیازمندان قرار گرفت:
۱- مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان وام رفع مشکلات معیشتی و درمانی یک فرد نیازمند.
۲- مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید