تأمین کمک هزینه زندگی چهارده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در اسفند ماه سال ۹۷ بخشی از نیازهای معیشتی چهارده خانواده نیازمند بصورت نقدی جمعاً به ارزش چهار میلیون و دویست هزار تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تأمین کمک هزینه زندگی دوازده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در بهمن ماه سال ۹۷ بخشی از نیازهای معیشتی دوازده خانواده نیازمند بصورت نقدی جمعاً به ارزش دو میلیون و ششصد هزار تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تأمین کمک هزینه زندگی سیزده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در دیماه سال ۹۷ بخشی از نیازهای معیشتی سیزده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش سه میلیون تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تامین جهیزیه برای یک زوج نیازمند

با توفیق الهی و عنایت حضرت ولی عصر و با همت مومنین و نمازگزاران و بسیجیان مسجد جهیزیه‌ای به ارزش ده میلیون و پانصد هزار تومان برای یک زوج بسیار نیازمند تهیه و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تأمین کمک هزینه زندگی سیزده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در آذرماه بخشی از نیازهای معیشتی سیزده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش سه میلیون و هفتصد هزار تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تأمین وام برای دو خانواده نیازمند

بسمه تعالی

به حمد الهی و با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) و همت مومنین دو فقره وام به شرح ذیل تامین و در اختیار دو خانواده نیازمند قرار گرفت:

۱- مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان وام برای پرداخت بدهی یک خانواده نیازمند.

۲- مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ تومان وام برای پرداخت خسارت ناشی از تصادف یک فرد نیازمند.

بیشتر بخوانید
تأمین کمک هزینه زندگی سیزده خانواده تحت پوشش

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) در مهرماه بخشی از نیازهای معیشتی سیزده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش چهار میلیون تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
گزارش عملکرد خیریه

گزارش عملکرد خیریه مسجد جامع صاحب الزمان(عج) کوی دانشگاه امام حسین(ع)

 ۱/۱۲/۹۷  الی ۳۱/۶/۹۷

ردیف

موضوع

توضیحات

۱ تاریخ تصویب تأسیس خیریه در هیأت امنای مسجد

۸/۱۲/۹۶

 
۲ تاریخ تصویب اساسنامه خیریه

۸/۱۲/۹۶

 
۳ تاریخ تصویب آرم و مهر خیریه

۸/۱۲/۹۶

 
۴ تاریخ تعیین هیأت مدیره و بازرسین

۸/۱۲/۹۶

 
۵ ایجاد صفحه سایت خیریه در سایت مسجد

۱۸/۱۲/۹۶

 
۶ تولید نرم افزارهای حسابداری و ثبت وقایع خیریه

۲۵/۱۲/۹۶

 
۷ تاریخ شروع فعالیت خیریه با ساختار جدید

۱/۱/۹۷

 
۸ شروع عضوگیری برای خیریه

۱/۱/۹۷

بصورت افتخاری و خیّر
۹ تاریخ تصویب آئین نامه داخلی خیریه

۱۰/۴/۹۷

 
۱۰ تعداد اعضاء خیریه (افتخاری و خیّر)

۹۸ نفر

 
۱۱ تعداد اعضاء افتخاری خیریه

۱۹ نفر

 
۱۲ تعداد اعضاء خیّر خیریه

۸۸ نفر

حق عضویت میدهند
۱۳ کمکهای نقدی دریافت شده (تومان)

۲۲۹۷۶۹۰۰

جمع: ۴۷۱۰۵۶۰۰ تومان
۱۴ ارزش تقریبی کمکهای غیر نقدی دریافت شده(تومان)

۲۴۱۲۸۷۰۰

۱۵ تعداد جهیزیه تحویل شده

۲

ارزش تقریبی اولی ۴ و دومی ۷ میلیون تومان
۱۶ تعداد جهیزیه آماده تحویل

۱

ارزش تقریبی ۷ میلیون تومان
۱۷ تعداد وامهای تحویل شده

۹

از حساب مجزای مسدودی
۱۸ ارزش وامهای تحویل شده (تومان)

۱۸۱۰۰۰۰۰

از حساب مجزای مسدودی
۱۹ ارزش کمکهای نقدی و غیر نقدی تحویل شده (تومان)

۱۶۵۰۱۰۰۰

 
۲۰ تعداد خانواده های تحت پوشش ثابت خیریه

۱۰

هرکدام ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند
۲۱ تعداد خانواده های کمک دریافت کرده

۹۵

جمع بصورت مکرر و یا موردی

 

مدیر عامل خیریه

عباس قاسمی نیا

بیشتر بخوانید
تأمین بخشی از هزینه های زندگی نیازمندان

با توفیقات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با کمکهای خیرین مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (ع) بخشی از نیازهای معیشتی ده خانواده نیازمند بصورت نقدی و سبد کالا جمعاً به ارزش سه میلیون تومان تامین و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
تأمین وام برای دو خانواده نیازمند

بسمه تعالی

به حمد الهی و با عنایت حضرت صاحب الزمان (عج) و همت مومنین دو فقره وام به شرح ذیل تامین و در اختیار دو خانواده نیازمند قرار گرفت:

۱- مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان وام برای پرداخت بدهی یک خانواده نیازمند.

۲- مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان وام برای ایجاد شغل یک فرد نیازمند.

بیشتر بخوانید