اهدای جهیزیه به زوج نیازمند

 

با استعانت خدا و در سایه لطف حضرت صاحب الزمان، خیرین مسجد توفیق یافتند که جهیزیه ای به ارزش حدودی سه و نیم میلیون تومان را برای یک زوج نیازمند تهیه کرده و در اختیار این عزیزان قرار دهند.

بیشتر بخوانید
تحویل سبد کالا به نیازمندان

 

با استعانت خدا و در زیر سایه لطف حضرت صاحب الزمان، با تأمین بودجه ۵۸۸۰۰۰۰ تومان توسط خیرین مسجد برای ۵۰ خانواده نیازمند سبد کالایی تهیه و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
اساسنامه خیریه

بسمه تعالی

اساسنـامه خیریه مسجد جامع صاحب الزمان(عج) کوی دانشگاه امام حسین(ع)

فصل اول: كليات و اهداف

ماده ۱: نام این خیریه مردم نهاد که جزء لاینفک مسجد جامع صاحب الزمان کوی دانشگاه می‌باشد، خيريه مسجد جامع صاحب الزمان کوی دانشگاه امام حسین بوده و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار خیریه ناميده می‌شود.

ماده ۲: كليه فعاليت‌های این خیریه غيرسياسی و غيرانتفاعی و غیردولتی بوده و ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران، طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

ماده ۳ مركز اصلی خیریه در تهران شهرک حکیمیه تهرانپارس کوی دانشگاه امام حسین(ع) مسجد جامع صاحب الزمان(عج) بوده و در صورت لزوم مي‌تواند با تأئید هیأت امناء مسجد در ساير نقاط شعبه، نمايندگی يا دفتر داير نمايد.

ماده ۴: خیریه تابعيت جمهوری اسلامی ايران را داشته و كليه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران اعلام می دارند و بنام خیریه حق فعاليت سياسی يا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه‌های سياسی نخواهند داشت.

ماده ۵: مدت فعاليت خیریه از تاريخ تأسيس برای مدت  نامحدود مي باشد.

ماده ۶: دارايی اوليه خیریه اعم از منقول و غير منقول مبلغ یک ميليون ريال مي‌باشد كه توسط هیأت امناء مسجد بعنوان هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار خیریه  قرار گرفته است.

ماده ۷: محدوده فعالیت خیریه بر اساس اولویت عبارتند از:

 • فاز ۱ و ۲ کوی دانشگاه امام حسین(ع) و مجتمع لاله
 • شهرک حکیمیه تهرانپارس
 • کل کشور در هنگام بروز بلایای طبیعی، جنگ و یا شرایط اضطراری
 • کشورهای اسلامی در هنگام بروز بلایای طبیعی، جنگ و یا شرایط اضطراری

ماده ۸: اهداف خیریه بر اساس اولویت عبارتند از:

 • کمک به نیازمندان در هنگام بروز بلایای طبیعی، جنگ و یا شرایط اضطراری
 • تأمین وام و تسهیلات برای رفع مشکلات نیازمندان
 • تأمین هزینه‌های درمانی و دارویی و اعمال جراحی جانبازان و بیماران نیازمند
 • کمک به تأمین مایحتاج زندگی و معاش ایتام و خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست
 • اهتمام در امر ازدواج جوانان و تسهیل آن از راه‌های ممکن
 • تأمین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج نیازمندان و مستمندان
 • تأمین کمک هزینه و اجاره بهای مسکن نیازمندان
 • تأمین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب نیازمند

ماده ۹: هیأت مؤسس خیریه همان هیأت امناء مسجد در زمان تأسیس خیریه هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌اند و بعد از تأسیس بعنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۱۰: مجمع عمومی مؤسس همان مجمع هیأت امناء مسجد در زمان تأسیس خیریه بوده و وظایف ذیل را داراست:

 • انجام اقدامات اولیه برای تأسیس
 • تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن
 • تعیین اولین هیأت مدیره و بازرسین خیریه برای مدت یک سال

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اخذ تصمیم در نوبت اول و دوم، حضور حداقل دوسوم اعضای هیأت امناء است.

فصل دوم: اركان خیریه

ماده ۱۱: ارکان خیریه عبارتند از : الف- مجمع هیأت امناء مسجد ب- هیأت مدیره  ج- مدیر عامل  د- بازرس(ها). که فعالیت همگی در خیریه برای کسب رضای الهی و رایگان خواهد بود.

ماده ۱۲: انواع عضویت: ۱- افتخاری (کسی که بصورت افتخاری همکار امور اجرایی خیریه می‌شود) ۲- خیّر (کسی که با قبول پرداخت کمک ماهیانه عضو خیریه می‌شود)  ۳- مددجو (میهمان).

الف : مجمع هیأت امناء مسجد

ماده ۱۳: مجمع هیأت امناء مسجد متشکل از هیأت امناء وقت مسجد و عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيری در خیریه است كه به صورت عادی يا فوق العاده تشكيل می‌شود.

ماده ۱۴: مجمع عادی هیأت امناء مسجد سالی يك بار در اردیبهشت ماه تشكيل خواهد شد. برای رسميت جلسه حضور دوسوم اعضاء و جهت تصويب هر موضوعی نيز رای موافق اكثريت حاضر ضرورت دارد.

تبصره ۲: در صورتی كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله هفت روز تشكيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره ۳: مجمع عادی هیأت امناء مسجد ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیأت امناء مسجد، هیأت مديره يا بازرس تشكيل گردد .

تبصره ۴: دعوت برای مجمع عادی هیأت امناء مسجد حداقل ۳ روز و حداکثر ۷ روز قبل از برگزاری مجمع صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵: وظايف مجمع عادی هیأت امناء مسجد:

 • انتخاب اعضای هیأت مديره و بازرس (اصلی و علی البدل) از بین اعضاء افتخاری و خیّر
 • استماع و رسيدگی به گزارش هیأت مديره و بازرس
 • تعيين خط مشی كلی خیریه
 • بررسی و تصويب پيشنهادهای هیأت مديره
 • تصويب ترازنامه و بودجه خیریه
 • تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های خیریه
 • عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس
 • تعیین حق عضویت خیّرین
 • تصویب انتشارنشریه

ماده ۱۶: مجمع فوق‌العاده هیأت امناء مسجد با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

 • با درخواست رئیس هیأت امناء مسجد و یا اکثریت هیأت مديره يا بازرس
 • با درخواست مراجع قانونی

تبصره ۵: مجمع فوق‌العاده هیأت امناء مسجد جهت رسميت همان شرايط مجمع عادی هیأت امناء مسجد را خواهد داشت.

تبصره ۶: تصميمات مجمع فوق‌العاده هیأت امناء مسجد با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷: وظايف مجمع فوق‌العاده هیأت امناء مسجد:

 • تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
 • بررسی و تصويب انحلال خیریه
 • عزل هیأت مديره یا بازرس خیریه
 • هرگونه تغییر در ماهیت

ماده ۱۸: مجامع عادی و فوق‌العاده هیأت امناء مسجد توسط هیأت رئيسه‌ای مركب از يک رئيس و يک منشی اداره می‌شود.

تبصره ۷: اعضای هیأت رئيسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد .

تبصره ۸: اعضای هیأت رئيسه نبايد از بين كانديداهای هیأت مديره و بازرسان باشند.

ب: هیأت مديره:

ماده ۱۹: خیریه دارای هیأت مديره‌ای مركب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که همگی توسط هیأت امناء مسجد از بین اعضاء افتخاری و خیّر خیریه انتخاب می‌شوند.

تبصره ۹: جلسات هیأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با آرای موافق اكثريت اعضاء هیأت مديره معتبر خواهد بود.

تبصره ۱۰: شركت اعضای هیأت مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود .

ماده ۲۰: درصورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضای هیأت مديره عضو علی‌البدل براي مدت باقيمانده هیأت مديره بجای عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده ۲۱: هیأت مديره علاوه بر جلساتی كه به طور مرتب و حداقل در هر ۲ ماه يک بار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبی و يا تلفنی رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده ۲۲: اعضای هیأت مديره حداكثر تا يک هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود  و حدود و اختيارات آن‌ها را آئين نامه مشخص می‌نمايد .

ماده ۲۳: هیأت مديره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مديره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هیأت مديره موظف است حداكثر یک ماه قبل از پايان تصدی خود از مجمع عادی هیأت امناء مسجد به منظور انتخاب هیأت مديره جديد دعوت نمايد.

ماده ۲۴: هیأت مديره نماينده قانونی خیریه بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل می‌باشد:

تعیین مدیر عامل، حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول، رسيدگي به حساب‌های خیریه، پرداخت و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع هیأت امناء مسجد، افتتاح حساب در بانک‌ها، انجام تشريفات قانونی، ‌تعقيب جريانات قضائی و مالياتی و ثبتی در كليه مراحل قانونی در محاكم تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طريق بازرس و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاری تمام و يا قسمتی از اختيارات خود به هر شخصی ديگر اعم از حقوقی يا حقيقی با حق توكيل، ارسال گزارش فعالیت‌های خیریه برای هیأت امناء مسجد.

بطور كلی هیأت مديره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع هیأت امناء مسجد می‌باشد بنام خیریه انجام دهد .

ماده ۲۵: هیأت مديره باید از بين خود يا خارج يک نفر را بعنوان مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات اورا تعيين نمايد. مديرعامل در حدود اختياراتی كه از طرف هیأت مديره به وی تفويض مي‌گردد نماينده خیریه محسوب شده و از طرف خیریه حق امضاء دارد.

تبصره ۱۱: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با سه امضاء ۱- رئيس هیأت مديره ۲- خزانه دار ۳- مديرعامل و مهر خیریه معتبر خواهد بود .

تبصره ۱۲: جز در باره موضوعاتی كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحيت خاص مجمع هیأت امناء مسجد است، هیأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود اهداف خیریه دارا می‌باشد.

تبصره ۱۳: هیأت امناء مسجد، هیأت مديره، مدیر عامل و همکاران خیریه و وابستگان طبقات اول و دوم آنان حق هيچگونه معامله و برداشتي از خیریه را به نفع خود ندارند.

تبصره ۱۴: مصوبات و صورت جلسات هیأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضای اعضای ذيربط خواهد رسيد .

ج: مدیر عامل:

ماده ۲۶: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نماینده محسوب شده و از طرف خیریه حق امضاء دارد.

تبصره ۱۵: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ۱۶: دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد. مدیرعامل در صورت انقضای مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

ماده ۲۷: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره بوده ودارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره.
 • نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد، مهر و دفاتر خیریه.
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های خیریه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع هیأت امناء مسجد.
 • تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع هیأت امناء مسجد.
 • تهیه پیش نویس آئین نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره.
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی.
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع فوق‌العاده هیأت امناء مسجد با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره.
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۲۸: درصورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

د : بازرس:

ماده ۲۹: مجمع هیأت امناء مسجد یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی‌البدل از بین اعضاء افتخاری و خیّر خیریه براي مدت ۲ سال انتخاب خواهند نمود .

تبصره ۱۷: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است

ماده ۳۰: افراد ذیل نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 • کسانی که به علت جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.
 • مدیران ومدیرعامل.
 • اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

ماده ۳۱: وظايف بازرس به شرح زير است:

 • بررسي كليه اسناد و اوراق مالي خیریه و تهيه گزارش براي مجمع هیأت امناء مسجد
 • مطالعه گزارش سالانه هیأت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع هیأت امناء مسجد
 • گزارش هرگونه تخلف هیأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع هیأت امناء مسجد
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجمع هیأت امناء مسجد گذاشته‌اند.
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره ۱۸: بازرس مي‌تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هیأت مديره شركت كند.

ماده ۳۲: بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه مجمع فوق‌العاده هیأت امناء مسجد را بنماید.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳: بودجه خیریه از طريق جمع‌آوری هدايا، اعانات، صدقات، نذورات و حق عضویت اعضاء خیّر و قبول وصيت وقف و … تأمين می‌شود.

تبصره ۱۹: كمك افراد اگر بمنظور خاصي باشد بايد حتماً در همان زمينه صرف گردد.

تبصره ۲۰: كليه كمک‌ها به خیریه مي‌بايست در دفاتر مربوطه ثبت شود .

تبصره ۲۱: كليه وجوه مازاد بر هزينه‌های خیریه در حساب مخصوص خیریه نزد يكي از بانک‌های رسمی كشور جمهوری اسلامی ايران نگهداری خواهد شد.

تبصره ۲۲: سال مالی خیریه منطبق به سال شمسی بوده و همواره در پايان اسفندماه همان سال ختم می‌شود.

ماده ۳۴: انحلال: در صورت انحلال، هیأت امناء مسجد ۵ نفر را بعنوان هیأت تصفيه انتخاب و اين هیأت موظف خواهد بود پس از رسيدگی به حساب‌ها، اداء ديون و وصول مطالبات، اموال و املاك خیریه را برای تعیین تکلیف در اختیار هیأت امناء مسجد قرار دهد.

ماده ۳۵: انتشار هرگونه مطبوعه‌ای بعد از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام می‌شود.

ماده ۳۶: آئين نامه اجرائی اين اساسنامه بعد از تصويب هیأت مديره قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۷: این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۷ ماده و ۲۲ تبصره در نشست مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید
ثبت نام تخفیف ویژه عکس پرسنلی
بیشتر بخوانید
طب سنتی،دوره ی جدید،جلسه سوم،حجت الاسلام میرزایی

طب سنتی،دوره ی جدید،جلسه سوم،حجت الاسلام میرزایی

بیشتر بخوانید